VII. МАТЕМАТИКА

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Рада молодих учених університету

запрошують Вас взяти участь у роботі ХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку», яка відбудеться 27-28 лютого 2015 р.

Планується робота за секціями:


І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

1. Систематика та географія вищих рослин

2. Структурна ботаніка та біохімія рослин

3. Мікологія та альгологія

4. Інтродукція рослин

5. Молекулярна біологія

6. Зоологія

7. Фізіологія людини та тварин

8. Біохімія та біофізика

9. Генетика та цитологія

10. Біоінженерія та біоінформатика

ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ

1. Регіоноведення і регіональна організація суспільства

2. Спостереження, аналіз та прогноз метеорологічних умов

3. Гідрологія та водні ресурси

4. Біогеографія, біорізноманітність

5. Картографія та геоінформатика

6. Природокористування та екологічний моніторинг

7. Техніка та технологія геологорозвідувальних робіт

8. Ґрунтознавство

9. Економічна географія

ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1. Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку суспільства

2. Сучасні технології управління

3. Взаємодія різних гілок влади

4. Підготовка державних службовців

ІV. ЕКОЛОГІЯ

1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей

2. Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон

3. Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми

4. Промислова екологія і медицина праці

5. Проблеми екологічного виховання молоді

6. Екологічний моніторинг

V. ЕКОНОМІКА

1. Банки та банківська система

2. Зовнішньоекономічна діяльність

3. Фінансові відносини

4. Управління трудовими ресурсами

5. Маркетинг та менеджмент

6. Облік та аудит

7. Економіка підприємства

8. Логістика

9. Економіка АПК

10. Регіональна економіка

11. Економічна теорія

12. Державне регулювання економікою

13. Макроекономіка

VI. ІСТОРІЯ

1. Історія України

2. Загальна історія

3. Історія науки і техніки

4. Етнографія

5. Усна історія

6. Військова історія

7. Історіографія та джерелознавство

8. Археологія

VII. МАТЕМАТИКА

1. Диференціальні та інтегральні рівняння

2. Перспективи систем інформатики

3. Теорія ймовірностей та математична статистика

4. Прикладна математика

5. Математичне моделювання

VIIІ. МИСТЕЦТВО

1. Музичне мистецтво

2. Образотворче мистецтво

3. Декоративно-прикладне мистецтво

4. Театральне мистецтво

5. Фото- і кіномистецтво

6.Дизайн7. Хореографія

IX. ПЕДАГОГІКА

1. Дистанційна освіта у вищий школі

2. Проблеми підготовки фахівців

3. Методичні основи виховного процесу

4. Стратегічні напрями реформування системи освіти

5. Сучасні методи викладання

6. Загальна педагогіка

7. Соціальна педагогіка

8. Історія педагогіки

X. ПОЛІТОЛОГІЯ

1. Політичні технології

2. Проблеми інтеграції України у світове співтовариство

3. Відносини України з НАТО

4. Відносини України з країнами СНД

5. Геополітика

6. Вибори і виборчі системи


3958924853251628.html
3958939107982376.html
    PR.RU™