ВАРІАНТ 25

Завдання 1. Побудувати зображення деталей і нанести розміри (рис. 1 – див. на звороті). Деталь 1 плоска, її товщина 3 мм (накреслити в масштабі 1:1). Деталь 2 складається з співвісних поверхонь обертання та прямої призми з квадратною основою (накреслити в масштабі 2:1).

Завдання 2. Побудувати три проекції піраміди SABCD. Координати точок:

А (50, 60, 70 ), В (20, 0, 70 ), С (90, 0, 70 ), D (90, 60, 70 ), S (50, 20, 10).

Визначити видимість, вказати положення ребер та граней відносно площин проекцій.

Завдання 3.Побудувати фронтальну і горизонтальну проекціїлінії перетину прямої АВ з площиною S (D DEF), визначити видимість прямої щодо трикутника.

Координати вершин: А(120, 38, 75), В(50, 108, 5), D(135, 20, 50), E(70, 110, 0), F(15, 80, 85).

Завдання 4. Заміною площин проекцій визначити: 1) відстань від точки С до прямої АВ; 2) дійсну величину двогранного кута при ребрі SA; 3) дійсну величину трикутника SAВ. Координати точок: S(124, 22, 17), А(68, 22, 41), В(97, 46, 41), С(109, 27, 57).

Завдання 5. Побудувати переріз багатогранника площиною та розгортку його бічної поверхні (рис. 2).

Завдання 6. Виконати креслення моделі за її описом і нанести розміри.

Вихідна форма - правильна пряма призма висотою 110 мм. Її основа - трикутник, вписаний в коло діаметром 116 мм. Вісь призми розташована вертикально. Ліва грань призми - профільна площина. По осі призми виконано наскрізний циліндричний отвір діаметром 40 мм.

Лівий верхній кут фігури вирізаний двома площинами: профільною і фронтально проекціювальною. Профільна площина розташована праворуч від осі отвору на відстані 10 мм. Фронтально проекціювальна площина перетинає ліву грань призми на відстані 20 мм від нижньої основи, профільну площину - на відстані 20 мм від верхньої основи.

У верхній правій частині фігури вирізано паз, відкритий зверху і симетричний щодо площини симетрії фігури. Він утворений двома фронтальними і горизонтальною площинами. Ширина паза 28 мм. Горизонтальна його площина віддалена від верхньої основи призми на 40 мм.

Завдання 7. Побудувати проекції лінії перетину двох геометричних тіл та розгортку бічної поверхні одного з них (рис. 4).

Завдання 8. Побудувати три проекції та похилий переріз (задається викладачем) деталі. Виконати необхідні розрізи. Нанести розміри (рис. 3).

Завдання 9. За аксонометричним зображенням побудувати креслення моделі. Модель має дві площини симетрії, отвори і пази наскрізні. Виконати необхідні розрізи. Нанести розміри Побудувати похилий переріз деталі (задається викладачем) (рис. 5).

Завдання 10. Побудувати три проекції та прямокутну ізометрію деталі. Виконати необхідні розрізи. Нанести розміри (рис. 6).3957119791662444.html
3957189581272410.html
    PR.RU™